ộtcôngđôiviệcthanhniêndùngcốpxemáyướplạ

Chẳng hiểu vô tình hay cố ý nhưng hành động của chủ xe máy khiến nhiều người buồn cười khi sử dụng cốp xe để ướp lạnh bia.